• 210-2532572
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τήρηση Ατομικού Iατρικού Φακέλου Εργαζομένων

Τήρηση Ατομικού Iατρικού Φακέλου Εργαζομένων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Παρακάτω αναφέρουμε  τα κύρια σημεία της Εγκυκλίου:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στόχος της παρούσας εγκυκλίου είναι η επικαιροποίηση των οδηγιών σχετικά με την τήρηση των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων (στο εξής Α.Ι.Φ) των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Μέσω προτυποποιημένων υποδειγμάτων Α.Ι.Φ. και Βεβαιώσεων Καταλληλότητας των εργαζομένων, που εκπονήθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, αλλά και της παροχής εναρμονισμένων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατευθυντήριων οδηγιών, η εγκύκλιος αποσκοπεί στη διευκόλυνση των Ιατρών Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στην παροχή διευκρινήσεων προς τους εργοδότες σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια και ταυτόχρονα στην ευχερέστερη άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Εργασίας.

 

Γ2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Οι επιχειρήσεις (όπως τράπεζες, super markets κ.λπ.) που διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα σε μια πόλη, δύνανται να τηρούν τους Α.Ι.Φ. των εργαζομένων στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης ή σε ένα εκ των υποκαταστημάτων της πόλης που θεωρείται καταλληλότερο για τη φύλαξή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκύκλιες οδηγίες της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Γ3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΡΙΤΟΥ

Στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων σε χώρο τρίτου (έμμεσου εργοδότη), π.χ. μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ-άμεσος εργοδότης), είναι δυνατή η τήρηση των Α.Ι.Φ. και των βιβλίων υποδείξεων του ιατρού Εργασίας στο χώρο του άμεσου εργοδότη για λόγους ολοκληρωμένης παρακολούθησης του εργαζομένου που παραχωρείται σε (ενδεχομένως διαφορετικές κάθε φορά) επιχειρήσεις, αλλά και ευχερούς ελέγχου εκ μέρους των Επιθεωρητών Α.Υ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν τις βεβαιώσεις καταλληλότητας των εργαζομένων οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται στην εκάστοτε επιχείρηση/υποκατάστημα/ παράρτημα, ανεξαρτήτως του αριθμού απασχολούμενων εργαζομένων.

 

Δ1. ΕΝΤΥΠΗ ΤΗΡΗΣΗ

Η τήρηση και φύλαξη των Α.Ι.Φ. πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται το ιατρικό απόρρητο με μέριμνα, υποχρέωση και ευθύνη τόσο των εργοδοτών όσο και των Ιατρών Εργασίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να μην παραβιάζουν το ιατρικό απόρρητο και να θέτουν στη διάθεση των ιατρών Εργασίας τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν χώρους/εγκαταστάσεις και διαδικασίες που προστατεύουν και διαφυλάσσουν την ακεραιότητα των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων/Βεβαιώσεων Καταλληλότητας, εξασφαλίζουν το απόρρητο τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και διευκολύνουν την πρόσβαση του ιατρού Εργασίας και των Επιθεωρητών Α.Υ.Ε της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έτσι, πέραν εξατομικευμένων μέτρων και διαδικασιών προστασίας του απορρήτου που ακολουθούνται σε κάθε επιχείρηση, ο ιατρός Εργασίας οφείλει να φυλάσσει τους έντυπους Α.Ι.Φ. και τις Βεβαιώσεις Καταλληλότητας σε ερμάρια, χώρους ή φοριαμούς που κλειδώνουν, διατηρώντας το κλειδί σε ασφαλές σημείο, κατ’ ελάχιστον μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει στο κλείσιμό του την ημερομηνία, την ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του τελευταίου αρμόδιου προσώπου που είχε πρόσβαση σε αυτούς (Ιατρό Εργασίας ή Επιθεωρητές Α.Υ.Ε).

 

 Oι Eπιστημονικοί Υπεύθυνοι της Hellecon Services

 

Εγκύκλιος 

Loading...

 

Σχετικά Άρθρα


Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 
© 2023 Hellecon Services. All Rights Reserved.