AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η Hellecon Services, παρέχει εξειδικευμένες Υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας στα μεγαλύτερα Κατασκευαστικά Έργα της Χώρας.

Συντονιστής Ασφαλείας Τεχνικού Έργου

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση ενός Τεχνικού Έργου, είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου ή εφόσον δεν υφίσταται, τότε ορίζεται από τον κύριο του έργου, με καθήκοντα τον συντονισμό της εφαρμογής στο έργο των γενικών αρχών Ασφάλειας της Εργασίας και Πρόληψης των Ατυχημάτων.

Υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφαλείας:

Ο Συντονιστής Ασφαλείας μεριμνά, ώστε οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι στο Έργο, να εφαρμόζουν τις αρχές Aσφάλειας για τα Τεχνικά Έργα όπως προβλέπονται από την Νομοθεσία και από τις καλές πρακτικές, καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) του έργου.
Επιπλέον, ο Συντονιστής φροντίζει, εφόσον χρειάζεται, να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Yγείας (Σ.Α.Υ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) του τεχνικού έργου.
Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας του Τεχνικού Έργου, οργανώνουν την εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων μερών στο Εργοτάξιο με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.