AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καλύπτουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/2010 (Άρθρα 14 & 15). Η Hellecon Services, έχοντας εμπειρία 30 ετών και καλύπτοντας περισσότερες από 2.500 Επιχειρήσεις πανελλαδικά, προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Γιατί να Επιλέξω την Hellecon Services για εύρεση τεχνικού ασφαλείας;

Ψάχνετε για τεχνικό ασφαλείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας; Η Hellecon Services αποτελεί μια εταιρεία με ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για κάθε επιχείρηση, αποτελώντας εξαιρετική επιλογή για πολλούς λόγους.

Διαθέτοντας μια ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων ειδικών που μπορούν να προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών ασφαλείας της επιχείρησής σας, εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους για την προαγωγή της εργασιακής ασφάλειας.

Τι είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ένας ειδικευμένος επαγγελματίας, ένα θεσμικό όργανο, που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη διασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε μια επιχείρηση ή εργοτάξιο. Η βασική του αποστολή είναι να αναγνωρίζει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, παρέχοντας ταυτόχρονα στρατηγικές και συμβουλές στον εργοδότη για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντά του;

Τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας περιλαμβάνουν διάφορες ενέργειες. Αναλυτικότερα, ο τεχνικός ασφαλείας για να μπορέσει να επιβλέψει σωστά τις συνθήκες εργασίας πρέπει:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Να πραγματοποιεί τακτική επιθεώρηση και αξιολόγηση του εργασιακού χώρου, διασφαλίζοντας τις καλές συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
 • Να ενημερώνει για οποιαδήποτε παράλειψη στα μέτρα ασφάλειας και υγείας, καθώς και να πραγματοποιεί γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης.
 • Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 • Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, πριν από την εφαρμογή τους.
 • Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας στην αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Να προτείνει την προσθήκη εξοπλισμού ασφαλείας όπου απαιτείται.
 • Να υποδεικνύει ασφαλείς μεθόδους για την εκτέλεση παραγωγικών διαδικασιών.
 • Να επεξεργάζεται σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
 • Να διασφαλίζει ότι γίνεται σωστή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Να καταγράφει και να διερευνά τα εργατικά ατυχήματα, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας επιχειρήσεων;

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει ως κύριες υποχρεώσεις:

 • Να διασφαλίζει πως όλοι οι εργαζόμενοι τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
 • Να ενημερώνει για την ύπαρξη επαγγελματικών κινδύνων και να καθοδηγεί σωστά το προσωπικό για την αποτροπή κινδύνων.
 • Να διασφαλίζει ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και ότι όλα τα μέσα και οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Ο τεχνικός ασφαλείας μπορεί να απορροφηθεί μέσα στην επιχείρηση και να ασκήσει και άλλες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Αυτό σημαίνει πως είναι υποχρεωμένος να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, χωρίς να χρησιμοποιεί πληροφορίες και έγγραφα εναντίον της εταιρίας.

Επίσης, ο τεχνικός ασφαλείας έχει ηθική ανεξαρτησία κατά την άσκηση του έργου του, τόσο απέναντι στον εργοδότη, όσο και στους εργαζομένους. Σε περίπτωση διαφωνίας για τα θέματα που είναι της αρμοδιότητάς του, αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του.

Μπορεί ο ίδιος ο εργοδότης να είναι και τεχνικός ασφαλείας στην επιχείρησή του;

Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων.

Ωστόσο, ακόμα κι αν ο εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις, είναι συχνά προτιμότερο να προσληφθεί ένας εξωτερικός συνεργάτης. Αυτό διασφαλίζει αντικειμενικότητα και εξειδικευμένη γνώση, ενώ επιτρέπει στον εργοδότη να επικεντρωθεί στη διαχείριση της επιχείρησης.

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι εργαζόμενοι προς τον τεχνικό ασφαλείας;

Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τα μέτρα ασφαλείας που θέτει ο τεχνικός ασφαλείας, να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης, και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων ασφαλείας ή περιστατικό που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Ποιες είναι οι κυρώσεις και ποινικές ευθύνες που προβλέπονται;

Η αμέλεια ή η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον ίδιο τον τεχνικό ασφαλείας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, αναστολή δραστηριοτήτων ή ακόμα και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων που οδηγούν σε ατυχήματα ή βλάβες στην υγεία των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε εργοδότης που έχει παραβεί τη νομοθεσία με πρόθεση, μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, ή και να του επιβληθεί χρηματική ποινή, ύψους τουλάχιστον 900 ευρώ.

Είναι σημαντικό για κάθε οργανισμό να ακολουθεί τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εργασιακής ασφάλειας, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους συνέπειες.

Τεχνικός ασφαλείας: Πότε χρειάζεται και που μπορεί να εργαστεί;

Παραδείγματα τεχνικών ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς που εργάζονται σε κατασκευαστικές εταιρείες και οικοδομικά έργα, βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, και πολλούς άλλους τομείς. Κάθε περιβάλλον εργασίας έχει τις δικές του συγκεκριμένες προκλήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας, κάτι που καθιστά την ειδικότητα του τεχνικού ασφαλείας ιδιαίτερα σημαντική.

Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφαλείας, σύμφωνα με το Ν.3850/2010, θα πρέπει να έχει:

 • Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Το αντικείμενο σπουδών θα πρέπει να έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ.
 • Πτυχίο πανεπιστημίου εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, το που το αντικείμενο σπουδών θα πρέπει να έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασίας.
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών εξωτερικού ή πτυχίο πρώην σχολών υπομηχανικών και των ΚΑΤΕΕ.
 • Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Οι κάτοχοι πτυχίων πολυτεχνικών ή πανεπιστημιακών σχολών, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία, ενώ οι κάτοχοι των ΤΕΙ και ισότιμων σχολών πενταετή. Οι έχοντας απολυτήριο λυκείου και λοιπών σχολών, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον οκταετή προϋπηρεσία.