AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

HORECA Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ HORECA

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι

στην κατανόηση και αναγνώρισητων κινδύνων και νομοθετικών υποχρεώσεων από την δραστηριοποίηση στον κλάδο και η αποτελεσματικότερη διαχείριση της ασφάλειας τόσο για την προστασία του καταναλωτή όσο και της εταιρικής τους φήμης

HORECA Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κουλτούρα λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων

(εκτός επισιτιστικών τμημάτων)

Θεματικές ενότητες που καλύπτει

Εξυπηρέτηση – Επικοινωνιακή προσέγγιση πελατών

 • Η εικόνα της εξυπηρέτησης στην Εστίαση σε Πανελλαδικό επίπεδο
 • Προσδοκίες του Πελάτη στον κλάδο της Εστίασης
 • Εξυπηρέτηση του Πελάτη και «Στιγμές αλήθειας»
 • Αποτυπώνοντας το «Ταξίδι του Πελάτη» (customerjourney)
 • Η επιχειρηματική και η ανθρώπινη προσέγγιση στην εξυπηρέτηση
 • Διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος στην επιχείρηση για παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Οι αύξηση των πωλήσεων μέσα από την εξυπηρέτηση
 • Πώς διαμορφώνεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών

Υγειονομικά πρωτόκολλα

 • Πηγές και τρόποι μετάδοσης της ασθένειας COVID-19
 • Τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού
 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του καταλύματος και των πελατών
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
 • Συμπεριφορά κι ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας μέλους του προσωπικού
 • Συμβουλές και καλές πρακτικές για ενέργειες ανά τμήμα

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Περιβαλλοντική διαχείριση τουριστικών μονάδων
Κατάταξη σε αστέρια και κλειδιά: νέες απαιτήσεις – καταληκτικές ημερομηνίες
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων – Κανονισμός GDPR
Πρώτες βοήθειες

Σε ποιους απευθύνεται

Εργοδότες που επιθυμούν να επενδύσουν σε προσωπικό επαρκώς καταρτισμένο σε όλα τα επίπεδα
Εργαζόμενους, όλων των ειδικοτήτων, με ή χωρίς προϋπηρεσία που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε τουριστικά καταλύματα
Φοιτητές που επιθυμούν μια πρακτική προσέγγιση κι αρχική εμπειρία των θεμάτων που θα τους απασχολήσουν κατά την εργασία τους σε τουριστικά καταλύματα Στελέχη επιχειρήσεων που διοικούν προσωπικό & εργαζομένους
Διευθυντές / Προϊσταμένους τμημάτων ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων

HORECA Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κουλτούρα λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, και λοιπών επιχειρησέων εστίασης

Θεματικές ενότητες που καλύπτει

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Προσδοκίες και ικανοποίηση του Πελάτη στην Εστίαση
 • Η έννοια της πιστότητας Πελατών και της φήμης της επιχείρησης
 • Ο ρόλος του Στελέχους Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Εξυπηρέτηση του Πελάτη και «Στιγμές αλήθειας»
 • Αυτοπεποίθηση και Δυναμική συμπεριφορά του Στελέχους Εξυπηρέτησης
 • Τεχνικές διαχείρισης παραπόνων πελατών
 • Διαχείριση συναισθημάτων σε συνθήκες πίεσης
 • Αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών

Υγειονομικά πρωτόκολλα

 • Πηγές και τρόποι μετάδοσης της ασθένειας COVID-19
 • Τήρηση βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού
 • Προετοιμασία χώρου εστίασης με τον κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο
 • Υποδοχή και ενημέρωση πελατών για τις παροχές του εστιατορίου και το μενού
 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων της επιχείρησης και των πελατών
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
 • Συμπεριφορά κι ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας μέλους του προσωπικού
 • Συμβουλές και καλές πρακτικές για ενέργειες ανά τμήμα

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Πρώτες βοήθειες

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενους με ή χωρίς προϋπηρεσία που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στον κλάδο της εστίασης
Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων, Συντονιστές & Στελέχη Ομάδων Ασφάλειας τροφίμων Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων
Διοικητικό Προσωπικό, αλλά & σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις βασικές αρχές εποπτείας μιας επιχείρησης εστίασης

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος (Στόχοι)

Το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο έρχεται να καλύψει την ανάγκη της αγοράς για προσωπικό, που ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα ρίσκα που αφορούν στη λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων μιας επιχείρησης του κλάδου της HORECA
Μέσα από μία σειρά επεξηγηματικών παρουσιάσεων που στηρίζονται στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των εισηγητών του, καθώς και μέσα από μία σειρά συγκεκριμένων παραδειγμάτων & case studies, οι εκπαιδευόμενοιθα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν και να διαχειριστούν με επιτυχία τις νέες επαγγελματικές προσκλήσεις
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει όλες τις βασικές γνώσεις, ώστε να έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλα τα βασικά θέματα λειτουργίας μιας επιχείρησης του κλάδου της HO.RE.CA. που άπτονται στην Υγεία, την Υγιεινή και την Ασφάλεια σύμφωνα με όλες τις νομοθετικές προβλέψεις αλλά και τα πιο πρόσφατα δεδομένα στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Βεβαίωση παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία συνοδεύεται από αναπόσπαστο συμπληρωματικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, η διάρκεια καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω θεωρητικών onlineεξετάσεων, ερωτήσεις multiplechoiceστο τέλος του σεμιναρίου με χρόνο 20 λεπτών. Βάση επιτυχίας είναι 60/100

Χρόνος Διεξαγωγής

8 & 9 Απριλίου 2021
Κουλτούρα λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων

Aναμένεται να ανακοινωθεί
Κουλτούρα λειτουργίας εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, και λοιπών επιχειρησέων εστίασης

16.00-21.00
Διάρκεια: 10 ώρες

Κόστος συμμετοχής

120€
Φοιτητές / Άνεργοι / Νέοι κάτω των 25 ετών 80€

Τρόπος Διεξαγωγής

Λόγω υγειονομικών περιορισμών, το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom

Αναπτύξτε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και ξεχωρίστε στην αγορά εργασίας!