AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR

Η ασφάλεια στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για όλους.

Η Hellecon Services σας ενημερώνει για την εφαρμογή του νέου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)  Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 11 Μαρτίου 2024. Το σύστημα, αναπτυγμένο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Κύριες λειτουργίες του Π.Σ.

  • Τήρηση μητρώου κατόχων πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ: Καταγραφή και διαχείριση των πιστοποιήσεων ΣΑΜΕΕ.
  • Καταχώριση ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση: Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναθέτουν επίσημα καθήκοντα στους ΣΑΜΕΕ.
  • Επιβεβαίωση ή απόρριψη ανάθεσης από ΣΑΜΕΕ: Οι ΣΑΜΕΕ μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν τις αναθέσεις καθηκόντων.
  • Εκτύπωση αποδεικτικού ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ: Διευκόλυνση στην επίσημη τεκμηρίωση των αναθέσεων.
  • Καταχώριση διακοπής καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση ή ΣΑΜΕΕ: Αποχώρηση ΣΑΜΕΕ από καθήκοντα και καταγραφή από τις επιχειρήσεις.
  • Υποβολή ετήσιας αναφοράς από ΣΑΜΕΕ προς επιχείρηση και επιβεβαίωσή της από επιχείρηση: Ενημέρωση επιχειρήσεων από ΣΑΜΕΕ και επιβεβαίωση από την επιχείρηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων.

Πρόσβαση στο σύστημα

Με την εφαρμογή του νέου ΠΣ, η παλαιά διαδικασία γνωστοποίησης ορισμού ΣΑΜΕΕ που προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 7 της σχετικής Κ.Υ.Α αντικαθίσταται από την απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης της ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ στο ΠΣ. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στην επιβεβαίωση και αρχειοθέτηση των στοιχείων, καθιστώντας το σύστημα πιο αποδοτικό και λιγότερο επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις.

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται με χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) εδώ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαχειριστούν όλες τις σχετικές διαδικασίες.

Υποχρέωση ορισμού ΣΑΜΜΕ και εξαιρέσεις

Όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αποστολή, μεταφορά, συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, υποχρεούνται να ορίζουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις με μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων από τα καθορισμένα όρια της ADR (Κεφάλαια 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR).

Προϋποθέσεις ορισμού ΣΑΜΕΕ

Ως ΣΑΜΕΕ ορίζεται φυσικό πρόσωπο με ισχύον πιστοποιητικό κατάρτισης ΣΑΜΕΕ, κατάλληλο για τον τρόπο μεταφοράς και τις κλάσεις των εμπορευμάτων που εμπλέκονται. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι ΣΑΜΕΕ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με τις επικίνδυνες μεταφορές.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική νομοθεσία.

Επίσης, στο διάγραμμα ροής μπορείτε να δείτε ενδεικτικά πότε υποχρεούται μία επιχείρηση να ορίζει ΣΑΜΕΕ.

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η κατάρτιση των ΣΑΜΕΕ είναι κρίσιμα σημεία για τη διασφάλιση της ασφαλείας κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ενημερωμένες για τις τρέχουσες και επερχόμενες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία για να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση και την αποφυγή πιθανών προστίμων ή νομικών επιπτώσεων.

Η Hellecon Services είναι πάντα διαθέσιμη να σας υποστηρίξει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στον τομέα της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια, την επιτυχία και τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Για άμεση βοήθεια ή επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ορθή ανάθεση και διαχείριση καθηκόντων ΣΑΜΕΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Hellecon Services.