AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Στο Σχέδιο Διαφυγής αποτυπώνονται:

 • οι έξοδοι κινδύνου,
 • οι οδεύσεις διαφυγής,
 • τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές),
 • τα κομβία αναγγελίας κινδύνου όπου αυτά υπάρχουν,
 • τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών,
 • το σημείο συγκέντρωσης,
 • γενικές οδηγίες.

Απαίτηση Νόμου:

Τα Σχέδια Διαφυγής εντάσσονται στις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων που ορίζονται στο π.δ. 15/2014. Συμφωνά με το άρθρο 5 της ίδιας πυροσβεστικής διάταξης αποτελούν προληπτικά μέσα πυροπροστασίας και πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ISO 23601: “ Safety Indentifacation- Escape and evacuation plan signs”. Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης ως ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3850/10. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Η Hellecon Service στο πλαίσιο παροχής αυτής της υπηρεσίας αναλαμβάνει:

 •  την αναγνωρίσει των κινδύνων που προκύπτουν από την εγκατάσταση,
 •  τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται (με τη συμβολή των αρμοδίων της εταιρεία),
 •  την αξιολόγηση της επικινδυνότητας,
 •  την αποτύπωση ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας και άλλων διαθέσιμων στοιχείων που απαιτούνται βάσει του ISO 23601 στο Σχέδιο Διαφυγής,
 •  την ανάπτυξη της Διαδικασίας Εκκένωσης ως αυτή θα αποτυπωθεί στο σχέδιο,
 •  την ολοκλήρωση του σχεδίου και την παράδοση του.