AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AUTOMOTIVE
WHISTLEBLOWING
SERVICES

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποχρεωτική Δήλωση διαγνωστικών test στο ΕΡΓΑΝΗ από εργοδότες

Υπεύθυνη Δήλωση που θα πρέπει να κάνουν οι ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ στο ΕΡΓΑΝΗ και αφορά τα διαγνωστικά test που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι για τον SARS-CoV-2

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Αγαπητοί συνεργάτες σας, σας αποστέλλουμε το νέο ΦΕΚ που αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση που θα πρέπει να κάνουν οι ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ στο ΕΡΓΑΝΗ και αφορά τα διαγνωστικά test που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι για τον SARS-CoV-2. Παρακάτω αναφέρεται η υποχρέωση του εργοδότη όπως αυτή περιγράφεται στην νομοθεσία: 

 Ο εργοδότης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ιστορικό (εμβολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και το ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19) του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποίησή του, με την υποβολή, μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 Στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 εμφανίζονται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της εβδομάδας αναφοράς. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:

α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,

β) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφοράς, και

γ) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, για έναν (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικούς ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο εργαζόμενος έχει επιδείξει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, κατά την εβδομάδα αναφοράς.

Λόγο δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 συνιστούν:

α) Η παροχή της εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας,

β) η απουσία με άδεια μετ’ αποδοχών, ή με άδεια ασθένειας ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια, και

γ) η κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας.

Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 υποβάλλεται ως εξής:

α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς,

β) οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς. 

Σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της σχετικής δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

Υποχρεωτική Δήλωση διαγνωστικών test στο ΕΡΓΑΝΗ από εργοδότες
Υποχρεωτική Δήλωση διαγνωστικών test στο ΕΡΓΑΝΗ από εργοδότες